ノルウェー工業所有権庁(NIPO) vol.12 商標_動画(embedded)

ノルウェー工業所有権庁 動画

Patentstyrets rolle, 2:31

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi.

ノルウェー工業所有権庁
ノルウェー工業所有権庁(NIPO) vol.11 商標_動画(embedded)

Patentstyret er registreringsmyndigheten i Norge for patent, varemerke og design. Innovasjon og entreprenørskap handler om å skape verdier. Disse verdiene kan beskyttes på ulike måter.Et varemerke er et kjennetegn som skiller en virksomhets varer og tjenester fra en annen.
ノルウェー工業所有権庁 動画

81 / 100
Loading