ポーランド特許庁(UPRP) 商標_動画(embedded/playlist) vol.2

ポーランド特許庁 動画

1. Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami, 1:58 ポーランド特許庁 動画
誤解を招く支払い要求または請求書に対する警告

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami

2. Konferencja online „Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym”

ポーランド特許庁
ポーランド特許庁(UPRP) vol.6 商標_動画 (embedded)

Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

81 / 100
Loading