ポーランド特許庁(UPRP) vol.4 商標_動画 (embedded/playlist)

ポーランド特許庁 動画

Filmy instruktażowe ポーランド特許庁 動画

ポーランド特許庁
各国商標データベース (国内外知的財産関連126機関) 地域ブロック別
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej.

Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

81 / 100
Loading