ポーランド特許庁(UPRP) vol.7 商標_動画 (embedded)

ポーランド特許庁 動画

1.Co się zmieniło w procedurze badania znaków towarowych? – Agnieszka Gaweł, 19:59 ポーランド特許庁 動画

Co się zmieniło w procedurze badania znaków towarowych? - Agnieszka Gaweł

2.Prawo do firmy (oznaczenia przedsiębiorcy) jako podstawa sprzeciwu – dr hab. Łukasz Żelechowski, 27:00

Prawo do firmy (oznaczenia przedsiębiorcy) jako podstawa sprzeciwu - dr hab. Łukasz Żelechowski

ポーランド特許庁
ポーランド特許庁(UPRP) vol.6 商標_動画 (embedded)

Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

81 / 100
Loading