ポーランド特許庁(UPRP) vol.6 商標_動画 (embedded)

Konferencja „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa 会議:”企業のイメージのプロジェクト”

ポーランド特許庁(UPRP) vol.4 商標_動画 (embedded)

1.Jak unieważnić/wygasić prawo ochronne na znak towarowy? (Trade mark cancellation),3:56

2.Podstawy sprzeciwu do znaku towarowego. (Trade mark opposition basics), 4:23

3.Jak unieważnić prawo z rejestracji wzoru przemysłowego? (Design cancellation/invalidity basics), 3:56

ポーランド特許庁(UPRP) 商標_動画(embedded) vol.1

Uploads from Urząd Patentowy RP

ポーランド特許庁(UPRP:Urząd Patentowy RP)のwebsite