ポーランド特許庁(UPRP) vol.8 商標_動画 (embedded)

ポーランド特許庁 動画

Polish Patent Office – 105 Years, 4:49

Polish Patent Office - 105 Years

ポーランド特許庁
ポーランド特許庁(UPRP) vol.7 商標_動画 (embedded)

Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

ポーランド特許庁 動画

85 / 100
Loading