ポーランド特許庁(UPRP) vol.6 商標_動画 (embedded/playlist)

ポーランド特許庁 動画

Konferencja „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa 会議:”企業のイメージのプロジェクト” ポーランド特許庁 動画

ポーランド特許庁external site icon2
各国商標データベース (国内外知的財産関連126機関) 地域ブロック別internal link
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

81 / 100