ポーランド特許庁(UPRP) 商標_動画(embedded/playlist) vol.3

ポーランド特許庁 動画

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) ポーランド特許庁 動画
特許庁の電子サービスプラットフォーム

ポーランド特許庁
ポーランド特許庁(UPRP) vol.6 商標_動画 (embedded)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

81 / 100
Loading